Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Tümü Duyurular
Tümü GENEL BİLGİLER

Üniversitemiz Senatosunun 28.03.2012 tarih ve 2012/7 sayılı kararı ile kabul edilerek  uygulamaya  konulan ‘’Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kütüphane Yönergesi’’ ne göre teşkilatlanan Kütüphanemiz, aynı yönergeye bağlı olarak kabul edilen ‘’Kütüphanesi Rehberi ‘’ ve ‘’Kütüphane Kuralları’’ na göre hizmet vermektedir.2008 Haziran ayında da İİBF ait ek-A2 yeni binaya taşınmıştır.  Kütüphane yaklaşık 1200 m2 alana sahiptir, kütüphanede; 220 kişilik Okuma Salonu, 18 adet bilgisayar Katalog  tarama bölümü, multi-medya servisi, Kitaplık, dergiler, tezler yer almaktadır. Kütüphanemiz yeni binasında açık raf sistemine göre hizmet vermektedir. Açık rafta DEWEY ONLU SINIFLAMA sistemi uygulanmaktadır. Bünyesinde özel ORD. PROF. M. Halil Yinanç koleksiyonunu barındırmaktadır.  Tıp ve İlahiyat Fakülteleri kitaplıkları aynı fakülte binalarında hizmet vermektedir. Üniversitemiz senatosunun 07.03.2012 tarih ve 2012/06 sayılı oturumunda alınan 15 nolu kararı ile MERKEZ KÜTÜPHANE Adı ORD. PROF. MÜKRİMİN HALİL YİNANÇ KÜTÜPHANESİ olarak değiştirilmiştir.                                                                        Kütüphane Web sayfası için tıklayınız - http://kutuphane.ksu.edu.tr/ Katalog tarama için tıklayınız -  http://e-kutuphane.ksu.edu.tr/ Abone veritabanları için tıklayınız - http://kutuphane.ksu.edu.tr/veritabani.htm

...

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi